vrijdag 3 januari 2014

The Very Basic Hat Recipe

The Very Basic Hat Recipe [Ravelry: The Very Basic Hat Recipe]

De Nederlandstalige versie van dit patroon staat onder de Engelse versie, je kunt dus gewoon naar beneden scrollen voor de Nederlandstalige versie. 
To make this hat you first knit a square in garter stitch, and then you pick up stitches at each of the other 3 sides of the square, and start working in the round. Alternate purl rounds and knit rounds (which continues to give you garter stitch) until the hat’s long enough, then bind off. That’s all there is to it!

Materials

Yarn: You can use any yarn you like.
Needles: This hat is knit in the round for the biggest part, so you can use your preferred method of knitting in the round (using double pointed needles, or a circular needle (which you could then use ‘as is’ or you could ‘magic loop’)). Choose a needle size that matches your yarn.

This is how you do it
 • Measure the circumference of your head (at its widest point): x cm/inches. Example: 58 cm. 
 • Divide this number by 4: 1/4 x cm. Example: 58 cm :4 = 14.5 cm. 
 • Do a gauge swatch in garter stitch. Example: 20 stitches per 10 cm/4 inches.
 • Decide how many stitches you should cast on to achieve a width of ¼ x cm. If you need to round off, then round off to a lower number rather than to a higher number: y stitches. Example: 20 stitches per 10 cm/4 inches corresponds with 28 stitches per 14.5 cm. 
 • Cast on y stitches. Note: You could use a provisional cast-on if you prefer to do so. Example: Cast on 28 stitches (I did not use a provisional cast-on). 
 • Knit y ridges of garter stitch. Note: If you prefer to do so, you can create a selvedge edge on each side by slipping the first stitch of every row (so by not knitting this stitch). Example:  Knit 28 ridges of garter stitch (I did not create a selvedge row, so I have not slipped any stitches).
Now start working in the round (using your preferred method of knitting in the round) as follows:
 • Knit all stitches on your left needle: ¼ x stitches. Example: You’ve got 28 stitches.
 • Pick up and knit one stitch out of each garter edge stitch of each ridge: ¼ x new stitches (so ½ x stitches total). Example: Pick up and knit 28 new stitches, you’ve now got 56 stitches total.
 • Pick up and knit y stitches at the bottom: ¼ x new stitches (so ¾ x stitches total). Example: Pick up and knit 28 new stitches, you’ve now got 84 stitches total.
 • Pick up and knit one stitch out of each garter edge stitch of each ridge: ¼ x new stitches (so x stitches total). Example: Pick up and knit 28 new stitches,  you’ve now got 112 stitches total.
Close in the round, and start knitting in the round as follows:
 • Purl one round.
 • Knit one round.
 • Continue to work in the round, alternating purling a round and knitting a round (which will continue to give you garter stitch ridges) until you have reached the desired length.
 • Cast off ( I prefer to do this during a purl round, because I like the edge that this gives me).
 • Weave in ends.
 
Terms of use
This is a free pattern. You are welcome to copy, distribute or alter this pattern, as long as you credit my name and list my website.

  
Nederlandse versie:
The Very Basic Hat Recipe [Ravelry: The Very Basic Hat Recipe]
Je maakt deze muts door eerst in ribbels een vierkant te breien, en vervolgens aan ieder van de zijkanten en aan de onderkant steken op te nemen en in het rond verder te breien. Zodra je in het rond breit, brei je afwisselend een toer recht en een toer averecht, waardoor je nog steeds ribbels breit. Als je de muts lang genoeg vindt, dan hecht je af, en klaar is Kees, heel simpel!

Materiaal
Garen: Het maakt niet uit welk garen je gebruikt of welke dikte het garen heeft.
Naalden: De muts wordt grotendeels rondgebreid, dus je kunt je favoriete manier van rondbreien gebruiken (dus met kousennaalden, of met een rondbreinaald (waarmee je in dat geval ‘gewoon’ rond kunt breien, of de ‘magic loop’ methode kunt gebruiken). Gebruik de naalddikte die past bij je garen.

Zo brei je de muts
 • Meet de omtrek van je hoofd (op het breedste gedeelte): x cm. Voorbeeld: 58 cm.
 • Deel deze omtrek door 4: ¼ x cm. Voorbeeld: 58 cm :4 = 14.5 cm.
 • Maak een proeflapje in ribbelsteek. Voorbeeld: 20 steken per 10 cm.
 • Bepaal hoeveel steken je moet opzetten om een breedte van ¼ cm te krijgen. Als je hierbij moet afronden om een heel aantal steken te krijgen, rond dan liever naar beneden af dan naar boven: y steken. Voorbeeld: 20 steken per 10 cm komt overeen met 28 steken per 14.5 cm.
 • Zet y steken op (als je wilt, dan kun je hierbij een ‘provisional cast-on gebruiken). Voorbeeld: Zet 28 steken op (ik heb zelf geen provisional cast-on gebruikt).
 • Brei in ribbelsteek tot je y ribbels hebt (als je dat wilt, dan kun je hierbij aan de zijkanten kantsteken breien door aan het begin van iedere naald de eerste steek niet te breien, maar deze steek direct naar de rechternaald te schuiven). Voorbeeld:  brei tot je 28 ribbels hebt (ik heb zelf geen kantsteken gebreid).

Begin nu met in het rond te werken (gebruik hierbij je favoriete manier van rondbreien) en ga hierbij als volgt te werk:
 • Brei alle steken op je linkernaald: je hebt ¼ x steken. Voorbeeld: Je hebt 28 steken.
 • Neem aan de zijkant uit iedere ribbel een steek op en brei deze steken: ¼ x nieuwe steken (je hebt dus ½ x steken in totaal). Voorbeeld: Neem 28 nieuwe steken op en brei deze steken, je hebt nu 56 steken in totaal.

 
 • Neem aan de onderkant y steken op en brei deze steken: ¼ x nieuwe steken (je hebt dus ¾ x steken in totaal). Voorbeeld: Neem 28 nieuwe steken op en brei deze steken, je hebt nu 84 steken in totaal.
 
 
 • Neem aan de zijkant uit iedere ribbel een steek op en brei deze steken: ¼ x nieuwe steken (je hebt dus x steken in totaal). Voorbeeld: Neem 28 nieuwe steken op en brei deze steken, je hebt nu 112 steken in totaal.
 • Sluit in het rond, en ga vanaf nu rondbreien op de volgende manier:
 • Brei een toer averecht.
 • Brei een toer recht.
 • Ga verder met rondbreien - steeds afwisselend een toer averecht en een toer recht (wat er voor zorgt dat je ribbelsteek breit) – tot je muts de gewenste lengte heeft.
 • Hecht af (ik doe dit zelf altijd tijdens een averechte toer, omdat ik vind dat dat het mooiste resultaat geeft).
 
Dit is een gratis patroon. Je mag het gerust kopiëren, verspreiden en/of aanpassen, zolang mijn naam en mijn website erbij vermeld blijven en zolang het patroon gratis blijft.

1 opmerking: